Radio Galaksija

Radio Galaksija #160: Evoluciona genetika čoveka (prof. dr Biljana Stojković) [15-11-2022]

November 15, 2022 Radio Galaksija
Radio Galaksija
Radio Galaksija #160: Evoluciona genetika čoveka (prof. dr Biljana Stojković) [15-11-2022]
Show Notes

U ovoj epizodi smo pričali o evoluciji ljudske vrste i srodnih grana drveta života, a sve to kroz prizmu evolucione genetike i u svetlu ovogodišnje Nobelove nagrade za fiziologiju i medicinu, koja je za "otkrića koja se tiču genoma izumrlih hominina i ljudske evolucije" dodeljena švedskom evolucionom genetičaru Svanteu Paabu.

Gošća je bila prof. dr Biljana Stojković, redovna profesorka na Biološkom fakultetu.

Pričali smo o tome na koji način se naučnici bave genetičkim istraživanjima evolucije čoveka, kakav je bio put otkrića srodnosti i mešanja između anatomski savremenog čoveka, neandertalaca, denisovaca i ostalih hominina, za šta je tačno dodeljena Nobelova nagrada ove godine, kako se razvijala tehnologija sekvenciranja i kako možemo na osnovu analize genetičkog materijala da zaključujemo o evoluciji čoveka (i vrsta generalno) i kakvu je ulogu u svemu tome imao Svante Paabo, kao i šta nas sve dalje čeka od neodgovorenih pitanja i zanimljivih problema u oblasti evolucione genetike čoveka. 

Support the show