Radio Galaksija

Radio Galaksija #157: Svemir na kosmološkim skalama (dr Marko Simonović) [27-09-2022]

September 27, 2022 Radio Galaksija
Radio Galaksija #157: Svemir na kosmološkim skalama (dr Marko Simonović) [27-09-2022]
Radio Galaksija
More Info
Radio Galaksija
Radio Galaksija #157: Svemir na kosmološkim skalama (dr Marko Simonović) [27-09-2022]
Sep 27, 2022
Radio Galaksija

U ovoj epizodi pričali smo o kosmologiji i strukturama na velikim skalama. Koliko su te skale velike i kako su predstavljene strukture? Koliko daleko u prostoru i vremenu možemo da posmatramo svemir?

Govorili smo o teoriji kosmoloških fluktuacija i posmatranjima mikrotalasnog pozadinskog zračenja (CMB). Od toga šta su uopšte fluktuacije i kako ih otkrivamo, do ispitivanja njihovih uzroka. Koji procesi do njih dovode i, ako ti procesi nisu slučajni, šta ih uzrokuje?

Osvrnuli smo se i na istorijski razvoj kosmologije, od otkrića širenja svemira krajem 30ih godina prošlog veka do današnjih istraživanja. Kako su određeni kosmološki parametri iz CMB, a kako kroz mapiranje galaksija i da li su dobijeni rezultati u saglasnosti? Kako se energija vakuuma menja u toku vremena i kako utiče na širenje svemira? Da li na širenje svemira utiču tamna materija, barionska materija i zračenje i kako su se ovi uticaji menjali kroz evoluciju?

Priču smo zaokružili posmatračkim projektima koji su u toku i od kojih se očekuju nova otkrića. Koji instrumenti se danas koriste za merenje polarizacije mikrotalasnog pozadinskog zračenja, koji za spektroskopska posmatranja galaksija, a koji su tek u izgradnji? Tu je i par preporuka za čitanje!

Gost je bio dr Marko Simonović (CERN). 

Support the Show.

Više o Radio Galaksiji, kao i mnoge druge sadržaje, možete naći na našem sajtu: https://radiogalaksija.rs. A ako volite ovo što radimo i želite da pomognete, potražite više informacija o tome kako to možete da uradite nalazi se ovde.

Show Notes

U ovoj epizodi pričali smo o kosmologiji i strukturama na velikim skalama. Koliko su te skale velike i kako su predstavljene strukture? Koliko daleko u prostoru i vremenu možemo da posmatramo svemir?

Govorili smo o teoriji kosmoloških fluktuacija i posmatranjima mikrotalasnog pozadinskog zračenja (CMB). Od toga šta su uopšte fluktuacije i kako ih otkrivamo, do ispitivanja njihovih uzroka. Koji procesi do njih dovode i, ako ti procesi nisu slučajni, šta ih uzrokuje?

Osvrnuli smo se i na istorijski razvoj kosmologije, od otkrića širenja svemira krajem 30ih godina prošlog veka do današnjih istraživanja. Kako su određeni kosmološki parametri iz CMB, a kako kroz mapiranje galaksija i da li su dobijeni rezultati u saglasnosti? Kako se energija vakuuma menja u toku vremena i kako utiče na širenje svemira? Da li na širenje svemira utiču tamna materija, barionska materija i zračenje i kako su se ovi uticaji menjali kroz evoluciju?

Priču smo zaokružili posmatračkim projektima koji su u toku i od kojih se očekuju nova otkrića. Koji instrumenti se danas koriste za merenje polarizacije mikrotalasnog pozadinskog zračenja, koji za spektroskopska posmatranja galaksija, a koji su tek u izgradnji? Tu je i par preporuka za čitanje!

Gost je bio dr Marko Simonović (CERN). 

Support the Show.

Više o Radio Galaksiji, kao i mnoge druge sadržaje, možete naći na našem sajtu: https://radiogalaksija.rs. A ako volite ovo što radimo i želite da pomognete, potražite više informacija o tome kako to možete da uradite nalazi se ovde.