Radio Galaksija

Radio Galaksija #156: Antropički princip (dr Milan M. Ćirković) [20-09-2022]

September 21, 2022 Radio Galaksija
Radio Galaksija #156: Antropički princip (dr Milan M. Ćirković) [20-09-2022]
Radio Galaksija
More Info
Radio Galaksija
Radio Galaksija #156: Antropički princip (dr Milan M. Ćirković) [20-09-2022]
Sep 21, 2022
Radio Galaksija

Ove godine smo slavili 80. rođendan Brendona Kartera, teorijskog fizičara koji je puno doprineo razvoju opšte teorije relativnosti, a posebno fizike crnih rupa. Njegova je čuvena teorema da "crne rupe nemaju dlake", na primer. Međutim, još jedan od njegovih velikih doprinosa nauci je čuveni ANTROPIČKI PRINCIP i skladno njemu, Karterov antropički argument. 

U ovoj epizodi smo pričali o antropičkom principu/načelu, pogotovo u kontekstu astrobiološke evolucije i u kontekstu nastanjivosti u Svemiru, posebno u kontekstu galaktičke nastanjivosti. Pričali smo i o antropičkom načinu rasuđivanja u nauci, o antropičkim predviđanjima i nekim drugim primenama antropičkog načina razmišljanja i antripičkog načela, u kosmologiji, kvantnoj kosmologiji, u teorijama o poreklu hemijskih elemenata, geonaukama i planetarnim naukama, itd. 

Antropički princip je bio tema jedne od prvih epizoda Radio Galaksije, još davne 2008. godine, ali snimak te epizode je, nažalost, nepovratno izgubljen. Zato u ovoj epizodi pokušavamo da ispravimo taj propust iz davnih dana Radio Galaksije i vratimo vam priliku da čujete više o antropičkom principu! 

Gost je bio dr Milan M. Ćirković sa Astronomske opservatorije Beograd. 

Support the Show.

Više o Radio Galaksiji, kao i mnoge druge sadržaje, možete naći na našem sajtu: https://radiogalaksija.rs. A ako volite ovo što radimo i želite da pomognete, potražite više informacija o tome kako to možete da uradite nalazi se ovde.

Show Notes

Ove godine smo slavili 80. rođendan Brendona Kartera, teorijskog fizičara koji je puno doprineo razvoju opšte teorije relativnosti, a posebno fizike crnih rupa. Njegova je čuvena teorema da "crne rupe nemaju dlake", na primer. Međutim, još jedan od njegovih velikih doprinosa nauci je čuveni ANTROPIČKI PRINCIP i skladno njemu, Karterov antropički argument. 

U ovoj epizodi smo pričali o antropičkom principu/načelu, pogotovo u kontekstu astrobiološke evolucije i u kontekstu nastanjivosti u Svemiru, posebno u kontekstu galaktičke nastanjivosti. Pričali smo i o antropičkom načinu rasuđivanja u nauci, o antropičkim predviđanjima i nekim drugim primenama antropičkog načina razmišljanja i antripičkog načela, u kosmologiji, kvantnoj kosmologiji, u teorijama o poreklu hemijskih elemenata, geonaukama i planetarnim naukama, itd. 

Antropički princip je bio tema jedne od prvih epizoda Radio Galaksije, još davne 2008. godine, ali snimak te epizode je, nažalost, nepovratno izgubljen. Zato u ovoj epizodi pokušavamo da ispravimo taj propust iz davnih dana Radio Galaksije i vratimo vam priliku da čujete više o antropičkom principu! 

Gost je bio dr Milan M. Ćirković sa Astronomske opservatorije Beograd. 

Support the Show.

Više o Radio Galaksiji, kao i mnoge druge sadržaje, možete naći na našem sajtu: https://radiogalaksija.rs. A ako volite ovo što radimo i želite da pomognete, potražite više informacija o tome kako to možete da uradite nalazi se ovde.